Język angielski


Ruch uliczny, pojazdy, zachowanie bezpieczeństwa

Zamki i rycerze, księżniczka i smok

Moja rodzina, dzień babci i dziadka

Święta w Wielkiej Brytanii, piosenki świąteczne

Święta w Wielkiej Brytanii, piosenki świąteczne

Dni tygodnia

Przyimki: in, on, under (ander) - w, na, pod - określanie położenia

Konstrukcja "He is...", "She is...", "It is..." (hi yz, szi yz, yt yz) - on jest, ona jest, to jest wraz z przymiotnikiem; pary przymiotników:
big-small, fast-slow, weak-strong, pretty-ugly, tall-short, young-old, happy-sad, heavy-light,

Konstrukcja " I have a..." (aj hew e...) - ja mam wraz z nazwami przyborów szkolnych:
crayons, glue, pen, pencil, pencil case, rubber, markers, sharpener, scissors,

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od przypomnienie słownictwa, zabaw       i piosenek z poprzedniego roku,  liczb od 1 do 10 oraz kolorów.

 

Części ciała

eyes, ears, nose , mouth, arms, legs, paws
zwrot: I have..., My teddy bear has...

Kształty

circle, square, triangle, rectangle, star, diamond, oval, heart

 Czy lubisz ....?

Do you like…?
Yes, I do
No, I don’t
Yucky!

I like..., I don't like...,
ice cream, broccoli, pizza, popcorn, doughnut, juice, banana, soup

Zwierzęta 

animals, horse, cow, cat, sheep, kangaroo, lion, dog, goat, chicken, pig, duck     

 http://www.helloangielski.pl/rozmowki/zwierzeta-po-angielsku/

Ubrania

dress, pants, socks, shoes, t-shirt, sweater, shirt, scarf

http://www.ang.pl/slownictwo/ubrania-garderoba-po-angielsku

Zima

snowman, snowflake, ice, sleigh, winter, scarf, gloves

https://www.diki.pl/

Zima

Zwierzęta na farmie

pig, horse, cow, sheep, duck, rooster

http://www.helloangielski.pl/rozmowki/zwierzeta-po-angielsku/

Zwierzęta na farmie

Liczby

 
http://zapytaj.onet.pl/Category/015,009/2,24873856,Liczby_i_kolory_po_angielsku_wersja_z_wymowa.html

Liczby

Części ciała

head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose

http://www.ang.pl/slownictwo/czesci-ciala-po-angielsku/page/2

Części ciała

Pogoda

weather, it's..., sunny, cloudy, rainy, windy, snowy

http://www.helloangielski.pl/rozmowki/pogoda-po-angielsku/

Pogoda

Rodzina

daddy, mummy, brother, sister, baby

http://www.ang.pl/slownictwo/czlonkowie-rodziny-po-angielsku/page/2

RODZINA

Owoce i warzywa

carrot, cucumber, pumpkin, potato, apple, banana, blueberry, pear, plum

http://www.ang.pl/slownictwo/warzywa-po-angielsku/page/2 
http://www.ang.pl/slownictwo/owoce-po-angielsku/page/2

Alfabet

Kolory

http://zapytaj.onet.pl/Category/015,009/2,24873856,Liczby_i_kolory_po_angielsku_wersja_z_wymowa.html

What's your name?

My name is...