Kadra


Dyrektor - Monika Jasak-Dutkowska

Wychowawczyni grupy dzieci 3-4 letnich: Milena Leśniak

Wychowawczyni grupy dzieci 5-6 letnich: Natalia Jamróz, Ewelina Kalemba