Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna -
23 - 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe
- 27 stycznia - 7 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 9 - 14 kwietnia 2020 r.

 

Egzamin po klasie VIII - 21 - 23 kwietnia 2020 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

poniedziałek - 14 października 2019, czwartek - 2 I 2020, piątek -  3 I 2020,  czwartek - 30 IV 2020, piątek - 12 VI 2020

 

y>