Nasze działania


03.09.2015

Dziecięca gimnastyka ciała i języka

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowany przez grupę nieformalną „Po-mocne mamy”w porozumieniu ze Stowarzyszeniem NASZ KOBIELNIK. Ze środków projektu zostana sfinansowane zajęcia logopedyczne i wyjazdy na basen.

16.06.2015

Potoczańska Świetlica Podwórkowa

Projekt finansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

01.04.2015

Jazda konna w Kobielniku

Po raz kolejny w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Wiśniowa zakresie kultury fizycznej i sportu pozyskaliśmy środki finansowe na projekt „Jazda konna w Kobielniku”. Tym razem ofertę nauki jazdy konnej kierujemy również do młodzieży .

15.12.2014

Profilaktyka w świetlicy wiejskiej w Kobielniku

Korzystając ze wsparcia Gminy Wiśniowa realizujemy zadanie publiczne „Profilaktyka w świetlicy wiejskiej w Kobielniku”. W ramach działania świetlicy odbywają się między innymi zajęcia z podstaw obsługi komputera, aerobik i zajęcia plastyczne.

15.12.2015

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kobielniku

"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kobielniku" - to kolejny nasz projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze środków projektu zakupione zostały między innymi klocki LEGO Mindstorms, które są wykorzystywane podczas zajęć z robotyki .

05.12.2014

Dlaczego budynek dawnej Szkoły Rolniczej stoi pusty?

01.09.2014

E- muzeum wsi Kobielnik

 Od 1 września rozpoczynamy realizację kolejnego projektu dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz ODL - Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS . Tym razem pragniemy ocalić od zapomnienia historię, kulturę i tradycję naszj Małej Ojczyzny tworząc wspólnie  E- muzeum  wsi Kobielnik.

30.10.2014

Zakup strojów regionalnych

  "Zakup strojów regionalnych" - to projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

15.07.2014

Bezpiecznie pływamy- kondycję zyskamy

  " Bezpiecznie pływamy - kondycję zyskamy" to projekt, na którego realizację Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu    i Turystyki. Dzięki temu uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętnosci pływackie na basenie  w Myślenicach.

09.04.2014

Jazda konna w Kobielniku

                              W ramach  otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Wiśniowa w zakresie kultury fizycznej i sportu  Stowarzyszenie pozyskało środki na projekt "Jazda konna w Kobielniku" . Dzięki temu uczniowie mają możliwość kontynuacji swojej przygody z jeździectwem. W ramach  bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych  uczęszczają na naukę jazdy konnej do pobliskiej "Kusówki".

06.03.2014

Wystawiamy przedstawienia, które łaczą pokolenia

           Projekt  „Wystawiamy przedstawienia, które łączą pokolenia” dofinansowany był ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz ODL - Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS i wielu darczyńców - między innymi Gminę Wiśniowa.