O Stowarzyszeniu


 

   Stowarzyszenie "NASZ KOBIELNIK" jest organizacją społeczną, której głównym celem  jest integracja mieszkańców, promocja wsi, działanie na rzecz edukacji, rozwoju kultury i sportu, ochrony przyrody, zabytków, szerzenie świadomości dotyczacej ochrony zdrowia, wspieranie demokracji oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w społeczności lokalnej.

Od 1 września 2013 prowadzimy Szkołę Podstawową i Przedszkole w Kobielniku.

   Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele i rodzice uczniów naszej szkoły. Chętnie przyjmiemy w swoje szeregi każdego kto chce zrobić coś dobrego dla naszej wsi i szkoły. Miesięczna opłata członkowska wynosi 1 zł.