O szkole


Szkoła Podstawowa w Kobielniku jest szkołą publiczną prowadzoną przez Stowarzyszenie „NASZ KOBIELNIK”.

 

Szkoła Podstawowa w Kobielniku oferuje:

 

-  bezpłatną naukę w zakresie realizacji obowiązkowej podstawy programowej,

-  dodatkowe bezpłatne godziny języka angielskiego,

-  bezpłatną naukę pływania oraz dojazd na basen w Myślenicach,

-  bezpłatną naukę jazdy konnej w stadninie koni „Kusówka”,

-  naukę w małolicznych klasach gwarantującą indywidualizację nauczania,

- stosowanie nowoczesnych metod nauczania, także z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

- aktywizowanie uczniów i rozwijanie ich kreatywności, udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych,

-  taniec w zespole regionalnym – stroje ludowe,

-  udział uczniów w różnorodnych projektach realizowanych w ramach pozyskiwanych grantów,

-  sale szkolne wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne,

-  zajęcia wychowania fizycznego wraz z dowozem na halę sportową w Wiśniowej,

-  organizację wycieczek i wyjazdów edukacyjnych oraz rekreacyjnych,

-  rodzinną atmosferę.

 

y>