Odblaskowa Szkoła


 W ramach akcji "Odblaskowa Szkoła" podjęliśmy szereg działan służących popularyzacji wśród uczniów i społecznosci lokalnej konieczności noszenia odblasków oraz zasad bezpiecznego poruszania sie po drodze.