Profilatyka w świetlicy


W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Wiśniowa w zakresie Ochrony i  promocji zdrowia - promowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania uzależnieniom   w 2014 roku Stowarzyszenie  realizuje projekt "Profilaktyka w świetlicy wiejskiej w Kobielniku".                       Głównym jego celem jest ciekawe i efektywne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców wsi  i ich integracja poprzez organizację zajęć świetlicowych propagujacych zdrowy tryb życia i rozwijających zainteresowania dla podniesienia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień.