Przekaż 1%


 Podaruj 1% podatku

 

Przekaż 1 % dla Stowarzyszenia „NASZ KOBIELNIK”- zyskujesz TY i lokalna społeczność
KRS 0000052078

dla Zespołu Placówek Oświatowych w Kobielniku

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia?

 

Szanowni Państwo,

W okresie rozliczeń podatkowych, każdy z Państwa może skorzystać z możliwości, jaką daje od stycznia 2004 r. art. 27 d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Warto mieć wpływ (choćby jednoprocentowy) na to jak zostanie wykorzystany nasz podatek. Dlatego trzeba wiedzieć, w jaki sposób i komu w tym roku, można ten 1% swego podatku przekazać.
KROK 1 - WYBIERZ ORGANIZACJĘ, której chcesz przekazać 1% - Stowarzyszenie Pomocy Szkole
KROK 2 – SPRAWDŹ numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 000005278

UWAGA! Podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji, nie można podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
KROK 3 - WYPEŁNIJ PIT I OBLICZ 1% PODATKU
Wypełnij odpowiedni formularz PIT i ustal wysokość należnego podatku.
Możliwość odliczania 1% znajduje się w: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

UWAGA: Pamiętaj, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
KROK 4 - REZULTAT
Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy

w terminie do 3 miesięcy.

UWAGA: 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.